Synpunkter, frågor och kundklagomål

Dina synpunkter är viktiga för oss

Om Lantmännen Finans inte motsvarar dina förväntningar vill vi gärna veta det. Vi tar dina synpunkter på allvar och ska försöka utreda vad som hänt på ett snabbt och sakligt sätt.

Vårt mål är att komma fram till en lösning som du som kund är nöjd med.

Vart vänder du dig?

I första hand vänder du dig till Lantmännen Finans, antingen via mejl kundservice@lantmannenfinans.se eller via telefon 010-556 30 00.

 

Om du vill diskutera ditt ärende med en oberoende part kan du kontakta:

Konsumenternas Bank och Finansbyrå

Allmänna reklamationsnämnden