När kapitaliseras räntan på e-kapitalkontot?

Räntan kapitaliseras årsvis den 31 december. Om du väljer att avsluta kontot så kapitaliseras det vid avslutsdagen.