Vi är ett auktoriserat kreditmarknadsbolag och en del av Lantmännen koncernen. Våra huvudsakliga verksamheter är finansiering av lantbruks- och entreprenadmaskiner, Agrolkort och inlåning.

 

Vår affärsidé är att på ett ansvarsfullt sätt och med kunden i centrum erbjuda konkurrenskraftiga och branschanpassade finansieringslösningar och därmed bidra till en ökad omsättning och lönsamhet för moderbolaget Lantmännen ek för.

Vi ansvarar även för Agrolkortet som är ett Mastercard betal- och kreditkort som riktar sig till näringsidkande medlemmar och anställda inom de gröna näringarna. Kortet ger bl.a. bra drivmedelsrabatter på flera olika bensinkedjor.

Verksamheten för Lantmännen Finans innefattar även inlåning. Via bolagets e-kapitalkonton erbjuds en förmånlig ränta och insatta sparmedel omfattas av den statliga insättningsgarantin. Inlåningsverksamheten vänder sig till allmänheten via e-kapitalkonto.