Leasing är lösningen för dig som inte vill binda kapital i en maskininvestering och ha möjlighet att köpa loss maskinen vid avtalets slut. Våra betalningsplaner underlättar ditt budgetarbete och kan anpassas till en säsongsvarierad verksamhet.

Lämna ägandet åt oss

Vid ett leasingavtal äger Lantmännen Finans den finansierade maskinen och leasar ut den till dig. Det innebär att du i de flesta fall inte tar upp maskinen som en tillgång i balansräkningen. Dina nyckeltal påverkas inte, du slipper binda upp kapital och kostnaden är helt avdragsgill.

Restvärdet speglar marknaden

Avgiften för leasing beräknas oftast enligt annuitetsmetoden, förutsatt att räntan inte ändras är leasingbeloppet samma varje månad

Avtalstid och betalning anpassas till maskinens livslängd och värdeminskning. I avtalet får maskinen ett restvärde som på bästa sätt ska spegla det förväntade marknadsvärdet när avtalstiden är slut. Du kan då välja att köpa loss maskinen, förlänga avtalet eller göra upp en ny affär och byta in maskinen.

Vill du veta mer om maskinfinansiering i allmänhet eller diskutera hur vi kan lösa just dina behov?

Försäljning/marknad
Region norr

Mathias Johansson
010-556 08 07
mathias.johansson@lantmannen.com

Försäljning/marknad
Region mellan

Erik Lindskog
010-556 10 16
erik.lindskog@lantmannen.com 

Försäljning/marknad
Region söder

Johan Kristensson
010-556 40 78
johan.kristensson@lantmannen.com