Hur sätter jag in pengar?

Insättning görs till Lantmännen Finans bankgiro 866-5911. Ditt 7-siffriga kontonummer fungerar som OCR-referens.