Hur tar jag ut pengar från mitt e-kapitalkonto?

Uttag kan endast göras till ditt registrerade uttagskonto.