Är uttagsbeloppet på e-kapitalkontot begränsat?

Nej, inga beloppsbegränsningar finns vid uttag.