Hur tar jag fram ett engagemangsbesked?

Engagemangsbesked visar aktuellt saldo inklusive upplupen ränta vid det datum som du väljer.