Varför har mitt kontonummer/OCR-nummer ändrats?

Vi har bytt plattform för ”Mina sidor” och i samband med det har du fått ett nytt kontonummer på ditt e-kapitalkonto. Du kan se ditt nya kontonummer när du loggar in på ”Mina sidor” efter den 1 februari 2023.