Vad betyder ”Utbetalningskonto verifieras”?

Utbetalningskonto verifieras betyder att vi kontrollerar att det är du som är kontohavare på ditt uttagskonto.