Avbetalning är en flexibel finansieringsform där du äger maskinen från dag ett. Du kan extraamortera och förtidslösa krediten när det passar dig. Maskinen tas upp som en tillgång som du sedan gör avskrivningar på. Du binder på så sätt inte upp ditt rörelsekapital och det kan istället användas i din kärnverksamhet. 

Flexibelt med maskinen som säkerhet 

Med avbetalning använder du maskinen som säkerhet för krediten. Normalt kan 80 % av försäljningspriset exklusive moms belånas. Du äger maskinen medan Lantmännen Finans har ett så kallat återtaganderättsförbehåll. Det innebär att objektet inte kan säljas innan krediten är löst.

Använd kapitalet där det behövs

Redovisningsmässigt tar du upp maskinen som en tillgång i din balansräkning, drar av för ingående moms och gör sedvanliga avskrivningar. Det vanligaste upplägget är rak amortering, men betalningarna kan även anpassas efter säsongsvariationer. Fördelen med avbetalning är att du inte behöver binda upp ditt rörelsekapital, som istället kan användas där det gör bättre nytta.

Vill du veta mer om maskinfinansiering i allmänhet eller diskutera hur vi kan lösa just dina behov?

Försäljning/marknad
Region norr

Mathias Johansson
010-556 08 07
mathias.johansson@lantmannen.com

Försäljning/marknad
Region mellan

Erik Lindskog
010-556 10 16
erik.lindskog@lantmannen.com 

Försäljning/marknad
Region söder

Johan Kristensson
010-556 40 78
johan.kristensson@lantmannen.com