Vill du ha tillgång till en modern maskinpark men föredrar att inte äga maskinerna själv? Då är hyra ett bra alternativ. Du hyr maskinen under en avtalad tid och vid avtalstidens slut lämnar du tillbaka den. Enkelt och bekymmersfritt.

Enkelt och smidigt

Med ett hyresavtal hyr du maskinen under en avtalad tid, normalt 2-5 år. När avtalet sedan löper ut lämnar du tillbaka maskinen till återförsäljaren. Förutsatt att räntan inte ändras är hyresbeloppet samma under hela avtalstiden.

Hyresavtalet underlättar därför ditt budgeterings- och kalkyleringsarbete. Dessutom kan hyresavtalet även omfatta service- och reparationsavtal, som du tecknar genom maskinåterförsäljaren. Och precis som vid leasing är hyran en avdragsgill kostnad i din rörelse.

Vill du veta mer om maskinfinansiering i allmänhet eller diskutera hur vi kan lösa just dina behov?

Försäljning/marknad
Region norr

Mathias Johansson
010-556 08 07
mathias.johansson@lantmannen.com

Försäljning/marknad
Region mellan

Erik Lindskog
010-556 10 16
erik.lindskog@lantmannen.com 

Försäljning/marknad
Region söder

Johan Kristensson
010-556 40 78
johan.kristensson@lantmannen.com