Omfattas e-kapitalkontot och kapitalkontot av insättningsgarantin?

Svar: 

Ja, e-kapitalkontot och kapitalkontot omfattas av den statliga insättningsgarantin enligt beslut av Riksgälden.

Det innebär att om en bank eller ett kreditinstitut försätts i konkurs har varje kund rätt till ersättning för sin sammanlagda kontobehållning hos institutet med ett belopp som motsvarar högst 1 050 000 kronor inom 7 arbetsdagar från den dag garantin träder in. 


Fler frågor och svar