Omfattas e-kapitalkontot och kapitalkontot av insättningsgarantin?

Svar: 

Ja, e-kapitalkontot och kapitalkontot omfattas av den statliga insättningsgarantin enligt beslut av Riksgälden.

Det innebär att om en bank eller ett kreditinstitut försätts i konkurs har varje kund rätt till ersättning för sin sammanlagda kontobehållning hos institutet med ett belopp som motsvarar högst 1 050 000 kronor inom 7 arbetsdagar från den dag garantin träder in. 


Fler frågor och svar

Kan jag ta ut pengar från kontot i bankomat?

Nej, det är inte möjligt.

Hur tar jag ut pengar från mitt kapitalkonto?

Logga in på ditt konto med hjälp av ditt bank-id. Gå till fliken Uttag, ange belopp, och bekräfta med bank-id.

För kapitalkonto företag kontakta vår kundservice på 010-556 30 00 eller via kundservice@lantmannenfinans.se.

Hur tar jag reda på aktuell ränta på maskinfinansiering?

Aktuell ränta får du av din maskinsäljare, räntan är rörlig och följer Stibor 90 dagar. Räntan justeras månadsvis.

Vilka finansieringsformer finns det?

Avbetalning (traditionell med rak avskrivning), finansiell leasing och hyra. Läs mer här

Kan Lantmännen Finans finansiera en maskin som säljs av Lantmännen Maskin eller Swecon Anläggningsmaskiner?

Maskiner som säljs av Lantmännen Maskin eller Swecon Anläggningsmaskiner kan finansieras av Lantmännen Finans. Kontakta din regionala maskinsäljare som du hittar på lantmannenmaskin.se och swecon.se

Kan finansieringsavtalet lösas i förtid eller går det att amortera extra?

På avbetalning kan du alltid välja att amortera extra och lösa avtalet i förtid. Helt utan avgifter.

Hur gör jag för att avsluta ett konto som hör till ett dödsbo?

För att avsluta kapitalkontot ber vi er skicka in följande handlingar:

  • Skriftlig begäran om avslut undertecknad av samtliga dödsbodelägare
  • Vidimerad Id-kopia/kopior på samtliga dödsbodelägare
  • Registrerad och fullständig bouppteckning inklusive eventuella bilagor/testamente
  • Uppgift om vilket konto vi ska föra över pengarna till

Skicka dina handlingar till:

Lantmännen Finans AB
Box 30192
104 25 Stockholm

Vad är Agrolkortet?

Agrolkortet är ett betal- och kreditkort med Mastercard-koppling som i första hand är till för dig som bedriver näringsverksamhet är medlem eller anställd inom de gröna näringarna. Hit räknas företag som har jord, skog, trädgård eller landsbygdens miljö som grundläggande resurser.

Syftet med Agrolkortet, som lanserades 1999, var att öka bondenyttan genom att som enda kort erbjuda bra medlemrabatter på flera olika bensinbolag. Agrolkortet ges ut av Lantmännen Finans AB i samarbete med Nordea Finans.

Var kan jag läsa mer om Agrolkortet?