Vad händer när kontot avslutas?

Svar:

Kontot ränteberäknas fram till utbetalningsdagen. Kapitalet och upplupen ränta med avdrag för skatt betalas sedan ut till det förvalda bankkontonumret.