Hur tar jag ut pengar från mitt kapitalkonto?

Svar:

Kontakta vår kundservice på 010-556 30 00 eller via kundservice@lantmannenfinans.se