Hur tar jag reda på aktuell ränta för maskinfinansiering?

Svar:

Aktuell ränta får du av din maskinsäljare, räntan är rörlig och följer allmänna ränteläget. Räntan justeras månadsvis.