Hur sätter jag in pengar på mitt konto?

Svar:

Insättningar görs till Lantmännen Finans bankgiro 866-5911. Ditt kontonummer fungerar som OCR-referens.