Hur gör jag för att avsluta ett konto som hör till ett dödsbo?

Svar:

För att avsluta kapitalkontot ber vi er skicka in följande handlingar:

  • Skriftlig begäran om avslut undertecknad av samtliga dödsbodelägare
  • Vidimerad Id-kopia/kopior på samtliga dödsbodelägare
  • Registrerad och fullständig bouppteckning inklusive eventuella bilagor/testamente
  • Uppgift om vilket konto vi ska föra över pengarna till

 

Skicka dina handlingar till:

Lantmännen Finans AB
Box 30192
104 25 Stockholm